Welkom bij Stijlconcept

Hoe creëer je als organisatie een omgeving waar mensen graag willen werken? Een Workplace2Be.

Enerzijds door de ontwikkeling van goed en inspirerend leiderschap, anderzijds door talent- en competentiemanagement, beiden en kunst. Waarschijnlijk balanceer je regelmatig tussen drie niveaus: jij, je team en de organisatie.

 • Hoe creëer je een omgeving voor medewerkers waar ze energie van krijgen?
 • Hoe inspireer en motiveer je medewerkers?
 • Hoe zet je talenten in ten behoeve van organisatie doelstellingen?
 • Hoe combineer je aandacht voor omzet en resultaat met aandacht voor mensen?
 • Hoe verbeter je jouw leiderschapsvaardigheden?
 • Hoe faciliteer je verandering?
 • Hoe kun je vanuit zelfvertrouwen medewerkers beïnvloeden?

Als je de juiste cultuur weet te creëren; gebaseerd op vertrouwen, vrijheid, verbinding, waardering en verantwoordelijkheid zorgt dat voor gemotiveerde en betrokken medewerkers. Die met energie en plezier bij de organisatie werken. Hiermee geef je richting aan gewenst gedrag om een organisatie succesvol te maken.

Over Martine Hermens

Als Business Coach & Trainer help ik ondernemende directeuren en leidinggevende met het creëren van een Workplace 2Be. Enerzijds door de ontwikkeling van goed en inspirerend leiderschap, hierdoor kun je een positieve impact hebben op de energie en het werkgeluk van medewerkers. Anderzijds door Talent- en competentiemanagement. Hiermee geef je richting aan gewenst gedrag om een organisatie succesvol te maken.

Wie jij bent bepaalt in grote mate of jij en de medewerkers succesvol zijn.  Succesvol leiderschap begint met zelfinzicht. Een goed leider is in staat medewerkers te motiveren en inspireren en begrijpt dat medewerkers centraal staan.

Als bruggenbouwer, tussen leidinggevende en medewerkers creëer ik meer begrip voor elkaars zienswijze, waardoor er vertrouwen, verantwoordelijkheid en gemeenschappelijke visie ontstaat. Samen groeien en ontwikkelen. Het beste uit jezelf en je team halen. Vanuit hier breng ik organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen van medewerkers in overeenstemming met elkaar.

Het Aanbod

Workplace 2Be

Ik wil een positieve impact hebben op het werkgeluk van leidinggevende en medewerkers door in te zetten op inspirerend werkgeverschap, waarbij de medewerker centraal staat. Energieke medewerkers zijn bepalend voor het succes van de organisatie.

Is werk een bron van geluk? Ja, zegt 87% van de medewerkers die met positieve energie aan het werk zijn. Het gemiddelde percentage ligt op 55%. Bij werknemers die negatief gestemd zijn en weinig energie hebben, is het percentage niet hoger dan 16%.

Dan de hamvraag: ga je van meer energie ook feitelijk beter presteren? Het gaat hierbij dus niet om wat mensen denken of zeggen, maar wat zij doen. De Duitse hoogleraar Heike Bruch heeft dit bij tienduizenden werknemers in bijna 100 organisaties onderzocht. Haar conclusie: werknemers met veel positieve energie presteren 43% beter dan het gemiddelde

 Bron: Hans van der Loo/Patrick Davidson

Hoe kun je dat bereiken?

 1. Ontwikkeling van goed en inspirerend leiderschap. Inspirerende leiders zorgen voor energie in de organisatie en dragen bij aan een prettige cultuur. Waar medewerkers positieve energie ervaren en zich gemotiveerd en betrokken voelen. Dat zorgt voor productiviteit, efficiëntie en klantgerichtheid. Hiermee kun je medewerkers boeien en aan je binden.
 2. Ontwikkelen van talent, energie, gedrag bij medewerkers ten behoeve van organisatiedoelstellingen. Medewerkers die mogen werken vanuit hun talenten zijn gemotiveerder, betrokken en bevlogen. Als je doet waar je goed in bent krijg je meer energie, krijg je meer waardering en heb je het gevoel betekenisvol werk te doen. Steeds meer mensen willen van waarde zijn en zingeving ervaren.
 3. Assessments. Aantrekken van het juiste talent en persoonlijkheid voor de functie of voor het meten van het talenten en ontwikkelpotentieel bij de medewerkers.

Werkgevers die aandacht besteden aan bovengenoemde pijlers verhogen de medewerkerstevredenheid en dit draagt zowel bij aan kwalitatieve als financiële groei. Het is een complex vraagstuk wat niet op een dag te realiseren is. Het vergt betrokkenheid, bereidwilligheid en een actieplan.

Het Resultaat

 • Inzicht krijgen in persoonlijke gedragspatronen, waarden, kwaliteiten, overtuigingen en verlangens.

 • Je brengt jouw leiderschapskwaliteiten naar een hoger niveau.

 • Je weet wat je drijft en wat je energie geeft.

 • Je kunt op de juiste manier feedback geven en effectief samenwerken.

 • Je weet verbinding te maken met je collega’s en klanten.

 • Je bent zichtbaar met jouw kwaliteiten en talenten en voegt hiermee waarde toe aan de organisatie.

Neem contact met me op en bekijk wat ik voor jou kan betekenen!

© Copyright - Stijlconcept 2018 - Tekeningen zijn gemaakt door Arnoud Boonstra van Tekencollectief Oost - Website made with ♥ by Delicious Media