Personal branding

Hoe sterk ben jij als merk?
Voordat jij kunt bepalen of je van betekenis bent bij jouw doelgroep is het belangrijk om helder te hebben wat jouw toegevoegde waarde is.

Personal Brand

Personal branding is jezelf als merk presenteren aan anderen. Je personal brand vertelt wie je bent en bovenal hoe anderen je ervaren.

Het oproepen van positieve beelden en associaties staat centraal. Zorg voor de juiste beeldvorming door zowel on- als offline dezelfde consistente boodschap en uitstraling te presenteren.

Met je authentieke persoonlijkheid, kennis en ervaring maak je het verschil. Laat je klanten zien wie je bent en waar je voor staat met jouw kernwaarden. Deze hebben echter pas waarde als ze gekoppeld zijn aan jouw identiteit en gedrag. De waarde op zichzelf zeggen nog niets. Wanneer zijn jouw klanten tevreden? Hoe goed denken ze dat je bent? Welk gevoel geef jij jouw klanten? Heb je aan de verwachtingen voldaan? Heb je de verwachtingen zelfs overtroffen? Kun jij keer op keer de verwachtingen van de opdrachtgever waarmaken, door kwaliteit en resultaat te bieden? Anders heeft je merk geen waarde.

Als jij met jouw gedrag ervoor zorgt dat je de belofte waarmaakt, wordt verbindingen maken eenvoudiger en daarmee ook het binnenhalen van nieuwe klanten of het verhogen van je waarde bij bestaande klanten

Personal branding begint met zelfkennis, persoonlijk leiderschap, prestatie, ervaring en talentontwikkeling. Je kunt jezelf pas als merk neerzetten en anderen helpen als je weet wat je onderscheidt van anderen. Met je unieke eigenschappen kun je dan een probleem oplossen voor een klant of de organisatie. Straal een duidelijke boodschap uit die aansluit bij jouw doelgroep. 

Inzicht in gedragsstijlen/persoonlijkheid (DISC en een nulmeting via Indepth Exploration)

Alles begint met jouw persoonlijkheid. De wijze waarop je communiceert, hoe je omgaat met bepaalde mensen en situaties, hoe je omgaat met verandering, of dat je liever werkt in een taakgerichte of mensgerichte omgeving. Is dit gedrag effectief? Welke voorkeursgedrag zet je in? Je kunt leren je gedragsstijl zo aan te passen dat het effectiever is.

Persoonlijk Leiderschap/Employagility

Leiderschap tonen over je eigen leven; de verantwoordelijkheid en de regie nemen. Wat heb jij bijvoorbeeld nodig om aangehaakt te blijven in een veranderende wereld; employagility. Je kunt afwachten wat er gebeurt of je maakt de keuze zelf richting aan je leven te geven, door jezelf te ontwikkelen. Persoonlijk leiderschap zorgt ervoor dat   je jouw doelen kunt realiseren door optimaal gebruik te maken van je kwaliteiten en talenten.

Employagility is het vermogen om te kunnen veranderen. Je aan te kunnen passen aan een steeds veranderende organisatie of wereld om je heen. Waardoor je kunt anticiperen op veranderingen en waarde toe kan blijven voegen aan de organisatie. Hierbij is het belangrijk om je persoonlijke doelstellingen helder te hebben en te formuleren om deze doelstellingen vervolgens om te zetten in actie

Talentontwikkeling:

Talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen. Een talent is meestal aangeboren, maar kun je ook ontwikkelen door doelgericht en gemotiveerd te trainen. Door jezelf uit te dagen en buiten je comfortzone te treden. Je talenten komen tot bloei als hetgeen je doet je ook energie geeft. Wat voor jou vanzelfsprekend is kan voor de ander begerenswaardig zijn. Door je competenties te trainen kun je optimaal gebruik maken van je talenten.

Wat is je onderscheidend vermogen? Wat kun je met jouw talenten, prestaties en passie voor de ander betekenen?

Wat levert het je op?

 • Een contract
 • Leukere opdrachten
 • Een nieuwe baan
 • Vertrouwen
 • Prettige samenwerking
 • Een hoger tarief vanwege je expertise

Netwerken

Vind jij netwerken lastig? Raak je met je pitch jouw doelgroep?
Leer zichtbaar succesvol te zijn in je netwerk.

Zoek een manier van netwerken die bij jou past. Zo blijft het leuk en zal je succesvoller zijn. De een gaat graag naar bijeenkomsten, terwijl de ander succesvoller is door online te netwerken (social selling).

Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnen helpen in je loopbaan. Heb jij het vermogen om te verbinden, oprecht interesse tonen in de ander? Netwerken is investeren in je toekomst. Dit doe je door kennis te delen, mensen te verbinden, ze tippen op een opdracht of kans. De basis van netwerken is tijd, vertrouwen én het delen van kennis, informatie en contacten.

Pitchen

Om succesvol te kunnen netwerken is het belangrijk om over een pitch te beschikken. Heb jij goed in kaart gebracht wat er leeft binnen jouw doelgroep? Weet jij waar jouw klanten tegenaan lopen? Kijk dan naar jouw talent, passie en prestatie. Wat is jouw toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen, waarmee je het probleem van jouw klant kunt oplossen en verwerk dit in je pitch.

Ben jij in staat om je toehoorder mee te nemen en te raken met jouw pitch? Kun jij kort en bondig in een minuut vertellen waarom je doet wat je doet? Duidelijk maken wie je bent, wat je voor de ander kunt oplossen en/of betekenen

Wat levert het je op?

 • Door te investeren in netwerken blijf je top of mind bij je potentiele werkgevers, opdrachtgevers of klanten
 • Hierdoor ontstaan kansen op contacten, samenwerkingsverbanden, afspraken en vriendschappen
 • Door met diverse mensen te communiceren en echt te luisteren doe je kennis en inzichten op

Verbindend verkopen

Wil jij aansluiten bij je klant? Weten hoe succesvol verkopen functioneert? Aangename relaties bevorderen in de verkoop Hoe herken je de gedragsstijl van je klant? Welke verkoopstrategie kies je voor jouw klanten?

Vanuit verbinding en de juiste vraagstelling leer je de behoefte van je klant kennen. Met als doel van contact naar contract.

Door het netwerken heb je eindelijk die felbegeerde afspraak bemachtigt. Maar hoe maak je nu verbinding met de ander? Want verkopen is meer dan het perfect afsluiten van een contract. Verkopen is een menselijk proces, waarbij verschillende facetten   belangrijk zijn, voorbereiding, verbinden, vraagstelling, luisteren, probleem oplossen, deal afsluiten (closen) en contact onderhouden.

Ben jij je aan tafel bewust van je eigen gedragsstijl en die van je klant? In eerste instantie kun je het beste met die klant overweg die aansluit bij je eigen gedragsstijl. De ene klant doet aankopen omdat de inhoud van de boodschap ze aanspreekt, terwijl de andere op basis van emotionele argumenten een aankoop doet. Als je in staat bent om te schakelen tussen inhoud en emotie zal je een betere start van het gesprek ervaren.

Niet verkopen vanuit je dienst of product, maar achterhalen wat de behoefte van je klant is. Van binnen naar buiten. Vraag naar behoefte van je klant en speel daarop in.

Ben je een verbinder of juist een deal closer? Wat heb je nodig om van contact naar contract te komen.

Wat levert het je op?

 • Groei door meer opdrachten
 • Meer omzet
 • Langdurige relaties

Teamontwikkeling

Wat is jouw rol binnen het team? Zijn persoonlijke en teamdoelstellingen helder? Communiceren jullie effectief?

Om het geluk op de werkvloer te vergroten, kijken we naar de gedragsstijl van de leidinggevende en de teamleden. In effectieve en succesvolle teams zetten medewerkers hun kwaliteiten optimaal in. Als een teamprestaties moet leveren, dienen alle teamleden de sterke kanten, de behoeften en zwakke kanten van elkaar te onderkennen en veelal ook te accepteren.

De persoonlijke gedragsstijl van ieder teamlid afzonderlijk heeft zijn uitwerking op de prestaties van het hele team. Als medewerkers zich bewust zijn van hun gedragsstijl en die van de ander kunnen ze beter met elkaar communiceren, meedenken en begrip hebben voor elkaars standpunten.

Iedere medewerker heeft een andere aanpak van leidinggeven nodig. Competentie, vakkennis en ervaring bepalen de mate waarin de medewerker de betreffende taak kan uitvoeren en hoe je hem of haar moet aansturen.

Als leider kun je specifieke persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden identificeren en ermee vertrouwd raken. Je krijgt    inzicht in de capaciteiten en vaardigheden van werknemers. Zo kun je mensen in functies plaatsen die zowel gunstig zijn voor de persoonlijke groei als de groei van het bedrijf.

Managers die medewerkers aansturen op een manier die   overeenkomt met hun gedragsstijl en vaardigheden zullen         medewerkers hebben die positiever zijn, meer motivatie hebben, zich willen ontwikkelen en zelfverzekerder zijn.

Wat levert het je op?

 • Teamleden geven de voorkeur aan positieve resultaten en niet overeenstemming tot elke prijs
 • Vertrouwen in onderlinge kwaliteiten
 • Betere prestaties
 • Meer begrip voor onderlinge verschillen
 • Een gemeenschappelijke visie
 • Zwakke punten van de een worden gecompenseerd door de sterke punten van de ander
 • Ieder teamlid is succesvoller wanneer zijn of haar persoonlijke sterke kanten ten volle worden ingezet
© Copyright - Stijlconcept 2018 - Tekeningen zijn gemaakt door Arnoud Boonstra van Tekencollectief Oost - Website made with ♥ by Delicious Media